שירותים

מהי פוליסת JEWELLERS BLOCK ומה ייחודה?
פוליסת ה -JEWELLERS' BLOCK היא מסוג ביטוח "כל הסיכונים" דהיינו, כל אבדן או נזק לרכוש המבוטח מכל סיבה שהיא, מכוסה תחת הפוליסה, למעט חריגים מפורטים .
חריגים מקובלים הינם: מעילה באמון של עובדים ולקוחות , נזק בעת הליך העיבוד, תכשיטים בענידה, נזקים פוליטיים, גניבה מרכב ללא השגחה, נזקי טבע ,נזקים תוצאתיים.

נטל הראייה להוכיח קיומו של חריג מוטל על המבטח ולא המבוטח. 

הביטוח אינו כפוף לסעיף " תת ביטוח" דהיינו, גם אם הסכום שבוטח פחות בערכו משווי הרכוש ערב קרות הנזק, לא ינוכה הסכום היחסי מגובה השיפוי כנהוג בענפי ביטוח אחרים. 

מה הסיכונים שניתן לכסות במסגרת ה "JEWELLERS BLOCK "
>>  סחורה בחצרים ( משרדים, מפעלים, כספות) בארץ ובחו"ל . 
>>  סחורה בטלטול ע"י עובדים ו/או אנשי מכירות בארץ. 
>>  סחורה בטלטול בחו"ל  (ON TOURS).
>>  סחורה בהמצאה אצל צדדים שלישיים בנאמנות ( קבלנים, סוחרים בקונסיגנציה, מתווכים וכיו"ב ) בארץ ובחו"ל . 
>>  משלוחים ברחבי העולם ( מטען אוויר מאובטח, מטען אויר יקר ערך (VAL), הובלה אישית , דואר, חברות שילוח).
>>  תערוכות / תצוגות.
>>  סיכוני ייצור  (PROCESSING RISKS).

דברי אמנות  FINE ART 
אנו נותנים פתרונות ביטוחיים לאוספי אמנות,גלריות וכיו"ב לרבות כיסוי בחצרים, בתערוכות, במשלוחים ועוד.
דוגמת ביטוח סוחרי אמנות   FINE ART DEALERS ALL RISKS INSURANCE.

סיכונים פוליטיים
כיסוי ביטוחי כנגד נזקים פוליטיים לרכוש: מלחמה, טרור, התקוממויות וכיו"ב בארץ ובחו"ל לרבות ביטוח אבדן רווחים כתוצאה מאירוע פוליטי . 

כספים בהעברה  CASH IN TRANSIT     
ביטוח הובלת כספים למובילים מקצועיים, חדר כספות ואוצר וסיכונים נלווים .
פוליסת יהלומים
ביטוח אסופי אמנות וגלריות
שירותים